C & C PedagogCoaching
220602Cecilia&Carina167.jpg

C & C PedagogCoaching har jag tillsammans med min coachkollega Carina Fogelström. Vi fann varandra för några år sedan när vi gick coachutbildningen. Vi har 28 respektive 36 år som pedagoger och insåg att vi har samma filosofi och vi vill bidra till skolans värld på samma sätt. 

Vi erbjuder tre studiedagar som är framtagna av vår egen erfarenhet och önskemål från kollegor och rektorer. 

Ni kommer att få insiktsfulla, inspirerande, reflekterande och kunskapsfyllda dagar som bygger på att stärka Jaget och Laget. Ni får skapa en arbetsmiljö där varje individ men också laget stärks.

Starka pedagoger som har kraften att bidra till vår framtid

Idag växer inte våra pedagoger på träd och vi behöver få behålla dom för att få en bra och utvecklande verksamhet där pedagoger, barn och elever får växa som människor. Under dessa dagar coachar vi er till mer reflekterande och medvetna pedagoger.

 

Vi ser att många pedagoger går på knäna och känner mycket stress. De upplever att deras tid inte räcker till. Det skapas en ond cirkel. En del slutar som pedagoger och en del drabbas av utmattning.

För att alla i personalen ska må bra behöver ni titta på ert eget synsätt och beteende, se era kollegor, barnen och eleverna. Bygga en meningsfull vardag där ni får växa inifrån samtidigt som ni lyfter varandra. Det kommer att skapa engagemang, motivation, trygghet, tillit och glädje.

Vilka är vi

Vi är två ICF Certifierade Coacher, med vidareutbildning inom Grupp och team, Ledarskaps- och hälsocoaching. Dessutom är vi pedagoger med över 30 års erfarenhet av personlig utveckling och grupputveckling inom skolan. 

 

Dagen med Jaget – får varje enskild individ att växa som person

Dagen med Jaget är uppdelat på fyra olika block. Vi varvar teori och praktik genom enskilt arbete och reflektion och gemensamma samtal i smågrupper och i stor grupp. Vi har skapat en arbetsbok för direkta anteckningar både under dagen och för arbete enskilt efter dagens slut. Det ingår också 40 enskilda coachsamtal att fördela på personalgruppen efter denna dag. Det är för att många tankar och känslor väcks och det höjer effekten ytterligare.

 

Dagen med Laget – skapar en förståelse för varandra och ni blir ett vi

Dag två bygger på Laget. Det handlar om att tillsammans skapa en vision, sätta mål och delmål, se styrkor, värderingar - enskilda och gruppens, egenskaper, att skapa en riktning som alla tillsammans arbetar mot och allt detta genom olika övningar och reflektioner i grupp.

Dagen med Fokus - Uthållighet och Ansvarstagande - ni tar nästa steg och fortsätter resan framåt

Dag tre bygger på Fokus - Uthållighet och Ansvarstagande. Tillsammans utforskar vi ert ledarskap och er roll på den gemensamma resan. Vi fortsätter arbetet med reflektion, samtal och övningar i arbetslaget så att ni når er fulla potential och håller er önskade riktning. Tillsammans skapar ni trygghet och tillit i gruppen som speglar sig i ökad glädje, engagemang och välmående. 

 

Vad får ni med er i er livsryggsäck efter vårt samarbete?

Målet med dessa dagar är att ge er verktyg, insikter, reflektion för att plocka fram era egna svar som stärker er inifrån och skapar välmående.

Att se och förstå varandra, skapa värderingar för ert team, titta på egenskaper, styrkor, sätta mål och delmål som alla arbetar mot är något som direkt påverkar hur teamet lyckas.

 

Dessa dagar erbjuder:

  • Personlig utveckling

  • Teamutveckling

  • Enskilda coachsamtal

  • Kunskaper som ni kan använda resten av era liv

  • Teori, praktiska övningar, reflektion och nya insikter

  • Våra olika delar hjälper er till bättre arbetsmiljö, större samhörighet/vi-känsla, minskad sjukfrånvaro

 

”En trygg och lugn pedagog skapar mer värde än en med stress och prestationskrav”