När du växer som människa och tillsammans med arbetslaget
- Då kan du bidra till de du har runt omkring dig.
IMG_4966.jpg

För att kunna leda och bidra till andra behöver du först kunna leda dig själv.

 

Jag brinner för att bygga ledarskap som är hållbara och skapar välmående. Både när det gäller den enskilda personen som arbetslaget och ledningsgruppen.

 

Under sex till tolv månader arbetar vi tillsammans och stärker var och ens ledarskap och ert ledarskap i arbetslaget.

 

Vi gör en nulägesanalys och tittar på hur ni önskar det i ert drömläge.

Nu startar det roliga arbetet, att plocka fram allt bra var och en har inom sig och se hur ni använder det på bästa sätt i arbetslaget.

Vi alla har saker som hindrar oss men det gäller att skapa en medvetenhet för att kunna hantera det när det börjar att storma.

Tillsammans tar vi fram er handlingsplan så att ni kan börja agera.

Plan + Agerande + Reflektion = Utveckling

Vi följer hela tiden upp ert arbete för att kunna se om ni behöver ändra kursriktning.

 

Det är ofta mycket som väcks inom en när vi arbetar med gruppen, därför ingår det individuella coachsamtal för var och en.

 Vad kan ni förvänta er av vårt samarbete:

 • Nulägesanalys

 • Drömläge

 • Handlingsplan

 • Förbättrad kommunikation

 • Ökad trygghet och tillit till varandra

 • Ökad förståelse

 • Ni ser, hör och bekräftar varandra på ett nytt sätt

 • Förbättrad feedback

 • Ökad glädje, engagemang, motivation och kreativitet

 • Förbättrat samarbete

 • Ökat välmående

 • Ökad VI-känsla

 

​​Du möter mig som är Professionell Coach och som har egen yrkeserfarenhet som pedagog. Jag förstår vad du pratar om.

 

Jag använder mig av Zebrains plattform som mäter varje persons utveckling under vårt samarbete.