Ett fritids där alla behövs och känner sig behövda
220602Cecilia&Carina145.jpg

Det största hindret på fritids är att det blir olika läger. Du är utbildad, du har ”fel” utbildning eller du har ingen utbildning.

 

Att få vara med och coacha fritidspersonal är väldigt kul och givande för det sker så stor förändring hos varje individ och hos arbetslaget som i sin tur påverkar verksamheten positivt.

 

Jag arbetar mycket med att alla är lika värda oavsett utbildning. Vi fokuserar på att förstå, se, lyssna och bekräfta varandra för de vi är. Då skapas trygghet, tillit, glädje, motivation, engagemang och kreativitet.  

Vad finns för styrkor och kunskaper och hur tar vi tillvara på dom på allra bästa sätt?

 

Vad kan ni förvänta er av vårt samarbete:

·        Nulägesanalys

·        Drömläge

·        Handlingsplan

·        Ökad förståelse och acceptans för varandra

·        Ni ser, hör och bekräftar varandra utifrån de ni är

·        Förbättrat samarbete

·        Ökad trygghet och tillit till varandra och verksamheten

·        Förbättrad kommunikation

·        Ökat välmående

·        Ökad VI-känsla

 

Samarbetet löper oftast över sex-tolv månader.