Jag hjälper företag att skapa harmoniska arbetslag som ger effekter på resultatet
220602Cecilia&Carina161.jpg

Vart hamnar ni om ni leder individerna och arbetslagen till de mest harmoniska och effektiva?

 

För er som vill bygga arbetslaget på trygghet och tillit för att slippa skav och otydligheter. Vi tar oss in till kärnan och bygger ett starkt ledarskap!

 

När trygghet och tillit ihop med självledarskapet brister blir det svårt att se, förstå, bekräfta och acceptera varandra i personalgruppen. Den enskilda personen bromsar sig själv till att nå sitt bästa jag och bromsar även kollegorna att växa. Arbetslaget får det svårare att nå de uppsatta målen där alla är inkluderade.

Trygghet, tillit och självledarskap är grunden för att nå er fulla potential.

Mål, ramar och struktur skapar tid

När mål, ramar och struktur saknas, ser vi väldigt tydligt att effektiviteten minskar och arbetsdagen känns otydlig. Detta skapar otrygghet samtidigt som varje enskild person får svårare att använda hela sin potential.

Jag får ofta höra att vi inte har tid. 
Med mål, struktur och ramar skapar ni ”mer” tid! 

När vi kommunicerar på djupet ser vi oss själva men även de som finns runt omkring oss. Den kunskapen kommer att ge oss ”mer” tid för vi behöver inte gå runt och undra och spekulera.
Vad skulle ni vilja använda den tiden till i stället?

För att hitta Din ledarstil behöver du stanna upp och reflektera och skapa en medvetenhet. Hur är du när du går in i din chefsroll, ledarroll eller i det coachande förhållningssättet?

 

Du behöver ta nyfikenheten i en hand och modet i den andra och våga vara helt öppen och ärlig mot dig själv för att skapa en strategi som är skräddarsydd för dig.

Vi tillsammans förbättrar din kommunikation så att du blir tydligare mot dig själv och de som finns runt omkring dig. Vi utforskar dina värderingar i livet och vad de betyder för dig. Blicka framåt och se vad som driver dig och vad som motiverar dig, vem är du då? När du kan se, höra och bekräfta dig själv blir det lättare att även göra det i dina olika relationer. Du blir ansvarstagande och låter andra ta eget ansvar och ni växer tillsammans!

Precis samma gäller när vi arbetar med arbetslaget eller ledningsgruppen. Som en platschef sa – Vi har haft många ledarskapssamarbeten men vi har aldrig fått arbeta så mycket med oss själva och våra känslor för att stärka vår grupp. Du är bra på att utmana oss och det fungerar för vi känner trygghet till dig.

Hur vet ni att ni gör på bästa sätt för att nå ert önskade mål?

Jag arbetar med fysiska möten och online.

Jag lyssnar alltid in vad ni önskar och skräddarsyr upplägget där efter. Allt för att ni ska få ut ett så högt värde som möjligt.

 

 

 

 Samarbetet kan bestå av:

 • Arbeta med ett arbetslag

 • Arbeta med ledningsgruppen

 • Individuella coachsamtal

 • Coachprenumeration 

 • Coachsamtal vid rehab

 • Workshops

 • Coachande teambuilding

 Vad kan ni förvänta er vid ett samarbete:

 • Ökat självledarskap

 • Förbättrat ledarskap i arbetslaget/ledningsgruppen

 • Utvecklad kommunikation

 • Trygghet och tillit till er själva och till varandra

 • Ökad glädje, motivation, engagemang, ansvarstagande och kreativitet

 • En gemensam vision och gemensamma mål där alla har en gemensam syn på vad det står för.

 • Värderingar som alla förstår och är medvetna om för att kunna leva dom varje dag

 • Ökad tydlighet och bättre struktur

 • Ni tar vara på varandras drivkrafter och styrkor