Coachande Teambuilding

Coachande teambuilding där alla behövs!

Vem är din chef? Vilka bra egenskaper finns hos din chef? Vad är det som gör att du uppskattar din chef? Har du svarat en annan person en dig själv?

Då är detta en dag för er!

 

Under detta samarbete arbetar vi med alla individers ledarskap. Vi alla är ledare, vår egen chef. Först måste vi kunna leda oss själva för att kunna bidra till andra.

 

När det glappar i ledarskapet så tappar ni trygghet och tillit, både till er själva och till varandra. Det gör att kommunikationen försämras och ni tar inte vara på varandras olikheter och styrkor. En annan vanlig sida som visar sig när ledarskapet glappar är att ni inte lyssnar på varandra och då menar jag verkligen lyssnar. Ni blir egofixerade och flyttar fokus till er själva för att ni blir osäkra på er roll, uppgift och vad ni själva står. Och hamnar ni utanför er komfortzon så blir det än mer läskigt.

 

Vilka brister kan ni se om ledarskapet glappar?

Om det är lugnt så funkar gruppen ganska bra men börjar det att blåsa lite runt omkring er så är vanliga tecken att engagemanget minskar, motivationen tryter, samarbetet försämras, personer lämnar gruppen, alla tar inte sitt ansvar och glädjen blir mindre och mindre. Vi vet att i livet ingår det både lugn, vind och storm så vi behöver arbeta förebyggande.

 

Ett upplägg som får dig att växa som person

Vi kommer att vara utomhus en stor del av dagen för att kunna vara i rörelse och ha fler sinnen påkopplade.

Ni ska få gå utanför komfortzonen och använda er av kommunikation på flera olika sätt.

Vilken roll brukar du ta i gruppen? Under denna dag kommer du att få vara ledare, observatör, expert och peppare. Alla i gruppen kommer att behövas för att ni ska lyckas.

Vi varvar med miniföreläsningar, övningar och reflektioner för att skapa en större medvetenhet i gruppen.

 

Vad kan ni förvänta er av denna dag?

När vi skiljs åt så har ni fått skratta en hel del samtidigt som ni har lärt känna varandra på ett nytt sätt. Reflektionerna kommer att göra att du har hittat minst en ny insikt om dig själv. Du har fått en ny infallsvinkel när det gäller ditt eget ansvar till att bidra till de som finns runt omkring dig.

IMG_2131.jpg
0415_lindatengvall.jpg