”Bara få va mig själv"

Personlig utveckling genom mental träning

 

 

 

 

 

Hur skönt hade det varit om du fungerade bättre, mådde bättre och presterade bättre samtidigt som du upplevde att du inte behövde anstränga dig?

 

Vardagen med alla dess uppgifter pockar på. Du hinner nästan inte avsluta en uppgift innan du hoppar över till nästa uppgift och så rullar dagen på. Följer du dina vanliga vanor utan att lyfta blicken för att se om du har siktet inzoomat på ditt mål? Var hamnar du då? På vilket sätt ser, lyssnar och bekräftar du dig själv genom att ta dagen på autopilot?

 

Programmet bygger från nuläge till önskat läge. Vi kommer att reflektera och skapa medvetenhet för att du ska kunna sätta upp betydelsefulla mål och delmål. En viktig del är att vi utvecklar de resurser som du redan har.

Det är fler komponenter som är viktiga, bland annat programmet med den muskulära avspänningen, vad säger vi till oss själva - vilka bilder ger det oss - och vilka känslor skapar det. De enskilda coachsamtalen som plockar fram dina svar som redan finns inom dig.

 

När vårt samarbete avslutas har du förbättrat din självbild, ditt självförtroende och du känner ett inre lugn och trygghet för att kunna ta rätt beslut i vardagen.

När du ser, lyssnar och bekräftar dig själv med medvetna beslut kommer du att uppleva mer glädje, energi och engagemang. Är du redo att se vilken känsla det skulle ge dig?

 

Programmets upplägg

* Det är endast tio platser på en kurs för att vi ska kunna se, lyssna och bekräfta varandra under hela processen. Hela kursen är online via zoom.

* Vi startar upp med en informationsträff där vi lär känna varandra och där jag går igenom upplägget och ni har möjlighet att ställa frågor för att känna er så trygga som möjligt.

 * Vi kommer att ses varannan vecka kl. 18-20 i fyra månader för att få växa som människor, fungera bättre, må bättre och prestera bättre.

 * Det ingår tre enskilda coachsamtal under dessa månader och du bestämmer själv när du behöver dom.

 * Du kommer få ett program att följa när det gäller muskulär avspänning som genomförs varje dag. Här lägger vi grunden till din utveckling.

* Jag kommer att ha miniföreläsningar, workshops, övningar både i grupp och enskilt. *  Mellan träffarna så arbetar var och en med det målet hen har satt upp.

 

Kostnad: 4750kr för privatpersoner. Moms tillkommer om ett företag bokar till sin personal.

Du kan använda din friskvårdspeng.

 

received_438711160315938.jpeg

Illustratör: Lovisa Hallberg